ลูกดูหนังโป๊ ควรทำอย่างไร

เรื่องทั่วไป18+

เหตุผลที่เด็กวัยรุ่นแอบดูหนังโป๊

ส่วนใหญ่ที่ดูหนังโป๊เป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็น ถ้าไม่ได้ไปทำหรือแสดงออกกับใครก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะแค่ดูหนังโป๊ สิ่งที่สำคัญ คือ พ่อแม่ต้องเข้าใจ เปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามในเรื่องเกี่ยวกับหนังโป๊ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ กิจกรรมที่ได้เห็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เราเกิดมา เป็นกระบวนการปกติของการสืบทอดเผ่าพันธุ์ แต่มนุษย์ต่างจากสัตว์อื่นตรงที่มีความยับยั้งชั่งใจ ความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และการให้เกียรติกันในสังคม ควรแนะนำว่าการทำพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเปิดเผยหรือการอัดวิดีโอ รวมถึงการที่ทำให้คนอื่นได้เห็น ไม่ใช่สิ่งที่ดี มันมีผลร้ายและโทษในหลายๆ ด้าน ทั้งผู้ที่กระทำหรือผู้ที่ดู พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกมีทัศนคติที่ถูกที่ควรกับเรื่องเพศ เพศสัมพันธ์ หรือหนังโป๊

ซึ่งแนวทางที่คิดว่าดีที่สุด คือการที่พ่อแม่นำตัวเองเข้าไปอยู่และพูดคุยกับลูก ให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นเสมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาจะสามารถเชื่อ รับฟัง และขอคำปรึกษาได้ในทุกเรื่อง ซึ่งตรงนี้แนะนำว่าให้ทำให้เค้ารู้สึกตั้งแต่เด็กจะยิ่งดี  พยายามหาเวลาอยู่พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกับลูก ให้ลูกได้แสดงออกหรือไม่กลัวที่จะคุยกับเราได้ทุกเรื่องตั้งแต่ยังเล็กๆ

พ่อแม่ต้องจัดการอย่างไร เมื่อรู้ว่าลูกแอบดูสื่อลามก

ตามที่กล่าวตั้งแต่ต้น เมื่อโตแล้วยังไงแล้วลูกก็ต้องเจอ เราต้องต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโดยพูดสอนเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความคิดว่าเค้ารู้สึกหรือได้อะไรจากสิ่งนี้ ดีหรือไม่ดีสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของสังคมหรือไม่  และสอนให้เค้ารู้จัก ป้องกันหรือหาทางแก้ไข โดยพ่อแม่อาจลองย้อนกลับไปนึกถึงตอนตัวเองยังเป็นเด็กว่าเราผ่านความคิด ผ่านสื่อเหล่านี้มาอย่างไร และเราปรับหรือประพฤติตัวมาอย่างไร ทำไม่เราถึงดูแลตัวเองมาได้จนถึงวันนี้ เพื่อให้ลูกได้มองเห็นทางออกหรือแนวทางการประพฤติตัวที่ถูกต้อง ที่สำคัญ พ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมาตั้งแต่เด็กๆ โดยเฉพาะในยุคที่หลายๆ สิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างสมัยนี้ พ่อแม่ต้องจัดสรรเวลาให้มี time in หรือเวลาร่วมกันให้มาก พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิต และสามารถคุยแนะนำลูกได้ทุกเรื่อง โดยอาจปรับตัวด้วยการเข้าถึงลูกโดยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น วิดีโอคอลคุยกับลูกหากไม่มีเวลา เพราะลูกยังคงได้เห็นสีหน้าท่าทางความรู้สึกของเรา ลูกก็จะยังคงเชื่อใจ มั่นใจและเชื่อฟังเราในที่สุด พยายามทำ work life balance หาอะไรทำด้วยกัน เช่น

Tags:
,