แขนอ่อนล้าขาอ่อนแรง เกิดจากอะไรได้บ้าง

เรื่องทั่วไป18+

ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ
แขนขาอ่อนแรงอาจมาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคสาเหตุมาจากการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคซิฟิลิสที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมาจากจากการโดนเห็บกัด หรือโรคไข้รูมาติกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัส กรุ๊ปเอ
รวมไปถึงการติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อเอชไอวี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคโมโนนิวคลิโอซิส โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ รวมถึงโรคโปลิโอและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่สามารถเกิดได้จากการติดของเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มสมองจึงส่งผลให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง แค่เดินยังไม่ไหวลืมเรื่องหนังโป้ไปได้เลย

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลังทำให้แขนขาอ่อนแรงได้ สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายมาก เช่น ทำงานที่ใช้แรงมาก ยกของหนักโดยเฉพาะการยกของหนักแบบผิดท่า การเล่นท่ายากเวลาดูหนังโป้ การเล่นกีฬาเป็นต้น
อาจทำให้หมอนรองกระดูกที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บเสียหายเกิดการกดทับเส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเรียกกันว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่นำพาไปสู่การเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ โรคกระดูกเสื่อม โรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง ในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน ในผู้ป่วยที่แขนหัก ก็สามารถเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงได้เช่นกัน
การใช้ยาบางชนิดที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างอาการแขนขาอ่อนแรงได้ขณะที่ใช้ยาหากมีอาการผิดปกติควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ